Menu Zamknij
Zwiększająca się ilość wykorzystywanych urządzeń, różnorodność sprzętu komputerowego i oprogramowania używanego przez pracowników, rosnący udział pracy zdalnej (home office) – to tylko niektóre wyzwania stojące przed firmami i ich działami IT, które dbają o bezpieczne, bezawaryjne i wydajne funkcjonowanie floty urządzeń końcowych (komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów).

W odpowiedzi na te wyzwania firma Sietom proponuje rozwiązanie wchodzące w skład Fechmistrz – Sietom Management:

Proaktywne zarządzanie komputerami

oparte na HP Proactive Insights *

Usługa Fechmistrz – Sietom Management to 5 lat doświadczenia w zarządzaniu ponad 20 tysiącami urządzeń dla blisko 2 tysięcy naszych klientów.

Proaktywne zarządzanie komputerami

daje możliwość:

systemy operacyjne

monitorowania sprzętu i oprogramowania pochodzącego od wielu dostawców i w wielu systemach operacyjnych

czytelne prezentowanie danych

zbiorczego przedstawienia w czytelnej formie bieżących parametrów pracy urządzeń, ich podzespołów i aplikacji

alerty

wykorzystania czytelnego systemu powiadomień o incydentach i przewidywania wystąpienia awarii

raporty

korzystania z raportów dotyczących funkcjonowania urządzeń (gotowe szablony i własne raporty)

planowanie naprawy

ustalania z wyprzedzeniem akcji naprawczych i serwisowych

Proaktywne zarządzanie komputerami

to korzyści w postaci:

oszczędności kosztów IT

zmniejszenie całkowitych kosztów użytkowania sprzętu komputerowego – ułatwienie personelowi IT nadzoru nad całą flotą urządzeń końcowych

wydajność i planowanie modernizacji

wskazania dotyczące optymalizacji /wydajności/ floty urządzeń, pozwalające planować i wdrażać potrzebne modernizacje sprzętu i oprogramowania

ochrona danych wrażliwych

dbanie o ochronę danych wrażliwych użytkowników – dane uwierzytelniające, pliki, treści i dane osobowe nie są gromadzone

szyfrowanie komunikacji SSL

dbałość o bezpieczeństwo gromadzonych informacji – dane przesyłane z urządzeń i dostęp do platformy TechPulse jest szyfrowany protokołem SSL

komfort pracy

zwiększenie komfortu pracowników w miejscu pracy poprzez unikanie przestojów spowodowanych awariami

Proaktywne zarządzanie komputerami może być poszerzone o usługę Proaktywne bezpieczeństwo IT, o którym dowiesz się więcej na: bezpiecznelaptopy.pl

Chcesz skontaktować się z nami?

Proaktywne zarządzanie komputerami wspierają:

* Rozwiązanie HP Proactive Insights gromadzi w chmurze, agreguje i analizuje za pomocą mechanizmów uczenia maszynowego informacje z wielu milionów komputerów na świecie. Jego część składowa – internetowa platforma HP TechPulse prezentuje dane dostarczane z floty urządzeń końcowych klienta.